top of page

Nu utbildar sig chefer i att förebygga våld i hemmetLinda Larsson, chef för individ- och familjeomsorgen på socialkontoret i Skellefteå kommun, har nu tagit initiativ till att utbilda fler chefer i kommunen i att upptäcka och förebygga våld i hemmet.

“Vi har sett vilka förödande konsekvenser våld i nära relationer får och vill nu jobba även inom personalgruppen med att motverka det”, säger hon.


Redan 2016 deltog Linda Larsson i uppstartsprojektet Psykisk hälsa Arbetsliv 1.0. Nu har hon tagit initiativ till att alla 24 chefer inom individ- och familjeomsorgen ska utbildas i att upptäcka och stötta personal som utsätts för våld i hemmet.


En fjärdedel har erfarenhet av våld

I arbetet inom individ- och familjeomsorgen får personalen möta de mest utsatta människorna i samhället.

– Vi möter ofta människor som blir utsatta för våld i hemmet i vår yrkesutövning, men har aldrig tidigare ställt frågan bland personalen om någon är våldsutsatt. För tre år sedan började jag ställa frågan till mina medarbetare, berättar Linda Larsson.

Den stora utmaningen för henne har inte varit att ställa frågan, utan hur den ska ställas för att få ett ärligt svar.

– Först måste man skapa ett förtroende för att en medarbetare ska våga berätta att den är utsatt för våld. Om det sedan visar sig att någon av våra medarbetare är våldsutsatta så är det första man ska göra att lyssna och visa att man bryr sig, sedan är det individuellt vilket stöd som personen kan behöva och då får man anpassa efter det. Nu när vi utbildar fler chefer ska vi arbeta fram en plan för hur vi ska agera om någon är utsatt för våld, säger hon.


Linda Larsson berättar att 24 procent av medarbetare inom människovårdande yrken varit utsatta för våld någon gång under sitt liv.

– Individer som befinner sig i en våldsam relation vågar sällan berätta om det, utan det är snarare de som tagit sig ur en våldsam relation som kan berätta om det efteråt. En del som befinner sig i en våldsam relation är inte heller medvetna om att det är våld de är utsatta för, det är lättare för någon som står utanför och som har perspektiv att upptäcka det.


Lär sig känna igen tecken på våldsutsatthet

Under utbildningen får cheferna lära sig att känna igen olika tecken som kan tyda på att en medarbetare är våldsutsatt eller inte har det bra hemma.

– Det är för att vi tidigt ska kunna upptäcka och motverka psykisk ohälsa bland våra medarbetare. Våld i hemmet ger alltid psykisk ohälsa som konsekvens. Tecken på att någon är utsatt för våld i hemmet kan till exempel vara att medarbetaren sover dåligt, är stressad och kollar i telefonen hela tiden.


På avdelningen för individ- och familjeomsorgen utbildas alla chefer i projektet Psykisk hälsa Arbetsliv 2.0.

– Det känns bra att alla chefer går utbildningen. Det gör att vi kan bolla olika frågor mellan varandra. Vi vill visa att vi bryr oss om våra medarbetare och att det är viktigt att de har det bra både på arbetet och hemma. För de som är utsatta för våld i hemmet kan arbetsplatsen vara deras enda trygga plats.

Under många år skiljde man väldigt mycket på privatliv och arbetsliv.

– Nu har man insett att privatlivet och arbetslivet hänger ihop väldigt mycket och det som händer i privatlivet påverkar hur man presterar i arbetslivet, menar IFO-chefen.


Piteå kommun storsatsar

I Skellefteå kommun är det bara cheferna för individ- och familjeomsorgen som går utbildningen, men alla avdelningar har blivit erbjudna.

– Kommunen har över 8000 anställda. Om alla chefer och HR-personal skulle gå den här utbildningen skulle det kunna göra stor skillnad för våra medarbetare, menar Linda Larsson.


I Piteå kommun satsar man på att förebygga psykisk ohälsa bland sina medarbetare och utbildar alla chefer och HR-anställda inom området. En del av utbildningen handlar också om att få verktyg för att upptäcka och stötta medarbetare som utsätts för våld i nära relation.

– Vi vet att psykisk ohälsa också kan bottna i att man är utsatt för våld i nära relation. Hur man mår påverkar även hur man presterar på jobbet och därför att det en viktig fråga för chefer och HR-personal att ha större kunskap i, säger Cathrine Granberg, personalchef vid Piteå kommun och fortsätter:

– Det är jätteviktigt att lyfta den här frågan och signalera att hos oss ska det vara öppet att prata om våld i nära relation.

Till hösten kommer de att fördjupa sig i ämnet.

– Det känns viktigt att stärka chefer och HR-personal i att kunna prata om våld i nära relation och i hur man hanterar om en anställd är utsatt. Det är viktigt att ha en gemensam plan och grund att stå på för att alla ska känna sig trygga med det, säger personalchefen.


bottom of page