top of page

Nu storsatsar Piteå kommun på att förebygga psykisk ohälsa


Piteå kommun tar ett helhetsgrepp och utbildar alla chefer och HR-personal i att motverka psykisk ohälsa bland sina anställda.

“Vi vet att psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället vilket vi även ser i vår organisation”, säger personalchefen Cathrine Granberg på Piteå kommun.


Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället. Enligt färsk statistik från Försäkringskassan är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Sedan våren 2021 deltar Piteå kommun i ett EU-projekt för att motverka psykisk ohälsa bland personalen. Målet med projektet är att tidigt förebygga ohälsa och minska lidandet för utsatta, och på längre sikt att minska sjuktal och säkra kompetensförsörjningen.

– Cirka en tredjedel av de ärenden som går vidare till Försäkringskassan och blir långtidssjukskrivningar handlar om psykisk ohälsa. Vi har ett mål att sänka våra sjuktal och naturligtvis vara en hälsofrämjande arbetsgivare. Vi vet att det är viktigt att agera tidigt när det gäller ohälsa generellt och vi vill öka kompetensen hos våra chefer för att upptäcka och motverka psykisk ohälsa, säger Cathrine Granberg.


Psykisk ohälsa ska bli talbart

Nu har över 100 chefer på Piteå kommun utbildat sig i att förebygga psykisk ohälsa bland sina anställda och ytterligare 100 chefer och HR-personal ska utbildas under hösten. Genom utbildningen ska kompetensen om psykisk ohälsa höjas och syftet är att tidigare kunna identifiera problem och ge stöd och hjälp åt medarbetare som inte mår bra. Även företagshälsovården Previa finns med i arbetet.

– Att cheferna får verktyg och kompetens att både våga prata om de här frågorna, men även lära sig upptäcka och hantera när medarbetaren har eller är på väg mot psykisk ohälsa är det vi hoppas på med den här satsningen. Vi vill att cheferna ska känna sig trygga i att jobba med de här frågorna med sina medarbetare och därmed också minska sjukfrånvarotalen, säger Cathrine Granberg.


Positiv respons

Utbildningen ges av samordningsförbundets två projektledare. Åsa Forssell som har en bakgrund som personalvetare och har arbetat med ledarutveckling och arbetsmiljöfrågor på organisationsnivå och Lena Stenvall som mött många våldsutsatta som behandlare vid psykiatrisk klinik.

– Vi utbildar i första hand chefer och personalspecialister så att de kan få med sig kompetens och verktyg för att kunna nå ut till alla medarbetare den vägen. Utbildningen har fått mycket positiv respons från våra chefer som tycker att de fått med sig många bra verktyg i det fortsatta arbetet, säger Cathrine Granberg.


Det är Samordningsförbundet Skellefteå-Norsjö som är projektägare av “Psykisk hälsa Arbetsliv 2.0”. Deltagande kommuner är Piteå, Norsjö, Arjeplog och Skellefteå.bottom of page