top of page

Miljonbelopp att spara på att förebygga psykisk ohälsa - så går det tillEtt företags framgång handlar om att de anställda mår bra. Det är ganska självklart men prioriteras inte alltid. Effekten av att arbeta förebyggande kan innebära miljonbelopp att spara nu har Norsjö och Arjeplog kommun fått verktygen och kunskapen om hur de ska agera.


Varje medarbetare är en resurs som ett företag i genomsnitt lägger en halv miljon kronor per år på. Att prioritera att anställda mår bra och arbeta förebyggande kan upplevas som en kostnad. Men egentligen är det tvärtom, det innebär en vinst. En investering. Det är något som Anders Johrén på Nyckeltalsinstitutet hjälper företag att förstå.

– Chefer kanske bara ser en kostnad eller den tid de måste lägga ned på en förebyggande insats, men när vi synliggör prislappen för sjukfrånvaro och andra kostnader för ohälsa så är det enkelt att förstå den ekonomiska effekten av att förebygga. Jag ger argumenten och tydligheten för vinsten med att investera i bra personalvård och arbeta för att förebygga psykisk ohälsa, förklarar Anders.


Anders Johrén, Nyckeltalsinstitutet

Dålig arbetsmiljö blir dyrt

Anders Johrén har föreläst och haft workshop i bland annat Norsjö och Arjeplog kommun för chefer och HR-personal. Han tydliggör det ekonomiska värdet i att förebygga att en person drabbas av psykisk ohälsa och vilka ekonomiska argument det finns att använda.

– Det handlar om att chefer ska förstå vad en dålig arbetsmiljö kostar och därmed se vilka vinster det går att göra med en god arbetsmiljö. Att de ska hitta ett sätt att arbeta genom hela organisationen för att kunna fatta kloka beslut och prioritera rätt, säger Anders.


Emma Stenmark, HR-strateg på Norsjö kommun, är en av de som har tagit del av Anders föreläsningar.

– Det är enkla siffror att ta till sig för att ha det ekonomiska tänket kring olika förebyggande insatser. Vi lär oss argumentera för vad en insats kan vara värd. Att synliggöra vad vi egentligen vinner på att arbeta förebyggande för samtliga inblandade, säger Emma Stenmark.


“Om en anställd har en månadslön på 30 000 kronor så förlorar företaget cirka 3000 kronor per dag då den anställde är korttidssjuk.”

Förlorar 3000 kronor per dag

Det går inte sätta en prislapp på en människa. Men Anders förklarar att om en anställd har en månadslön på 30 000 kronor så förlorar företaget cirka 3000 kronor per dag då den anställde är korttidssjuk. Lägg dessutom till vad den enskilde individen förlorar och en rad andra negativa konsekvenser sjukskrivning och psykisk ohälsa innebär.

Emma Stenmark, HR-strateg, Norsjö kommun. Foto: Jesper Stenmark

– De flesta vet det här och utmaningen är att företag måste lägga ut pengar för att jobba förebyggande. Men de måste förstå att det är inte en kostnad, utan en investering. Det är ett sätt att minska risken för kostnader att rehabilitera senare, säger Anders.

Det kostar pengar att satsa på resurser för att arbeta förebyggande, men när företag lär sig se vilka vinster det kan ge, jämfört med att rehabilitera i efterhand, underlättar det att förändra strukturen att arbeta.

– Företagshälsovården kan föreslå insatser och innan jag hade lyssnat på Anders Johrén kunde jag tänka “oj, vad dyrt det blir”. Nu när jag har förstått vad vi kan vinna på det är det lättare att motivera och våga arbeta förebyggande. Jag vet att vi har bara allt att vinna på det, säger Emma.Arjeplog har vänt siffrorna - ser nu minskad sjukskrivning Arjeplogs kommun har sett tydliga vinster med förebyggande insatser för att minska psykisk ohälsa.

– Vi har sett att sjukfrånvaron har minskat senaste åren och vi har minskat våra kostnader för sjukskrivning och rehabilitering, säger Anna Kaltenegger, administrativ chef på Arjeplogs kommun.


Av Arjeplogs totala kostnad för företagshälsovård gick tidigare majoriteten till rehabilitering och långtidssjukskrivning. Nu har de vänt på siffrorna och endast 30 procent behöver användas i samband med sjukskrivning och rehabilitering. Anna understryker dock att det blir fel att prata om vinster och sparande när det handlar om individers hälsa och mående.

– Vi är ju egentligen skyldiga att arbeta för att hantera personal på ett klokt och bra sätt och det är en självklarhet. Men när vi synliggör vinsterna är det lättare för chefer att fånga upp signaler tidigt och arbeta förebyggande. Det blir en vinst för alla och absolut även ekonomiskt, men vi får inte glömma att medarbetare är människor och det är en självklarhet att de ska må bra och ha hälsan. Att effekten av det blir minskade kostnader är ju bara positivt, säger Anna.

Vinster med god arbetsmiljö Det kan tyckas hårt att prata siffror och kostnader när det handlar om individers psykiska hälsa – men om personalen inte kan arbeta så fungerar inte företaget heller. En individ som är sjukskriven i ett halvår kostar minst 100 000 kronor. När Anders Johrén jämför den siffran med en insats för knappt hälften av den summan blir det tydligt vilket värde förebyggande arbete har.

– Vi har förstått de ekonomiska vinsterna och har kunskap för att göra kloka och smarta investeringar. Nu handlar det bara om att fortsätta jobba och implementera det arbetssättet i organisationen för att kunna göra skillnad och förebygga psykisk ohälsa, säger Emma. Anna Kaltenegger på Arjeplogs kommun håller med. – Att förebygga sjukfrånvaro och hantera personalen på ett klokt och bra sätt har fått mig att förstå vad vi kan spara in, både i pengar och i medarbetarnas mående och arbetsmiljö, säger Anna.


bottom of page