top of page

Om projektet
Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0

Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 syftar till att rusta chefer och medarbetare på Individ och familjeomsorgen i Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Arjeplogs kommun och Piteå kommun för att stärka möjligheten till ett hållbart arbetsliv samt tydliggöra helhetsgrepp och ledarskapets hälsofokus.

 

I ESF-projektet genomförs utbildningar, föreläsningar och handledning i ämnen kopplade till psykisk ohälsa med effekter på individ-, organisations- och projektnivå. Arbetssättet präglas av ett förebyggande perspektiv, skräddarsydda insatser, evidensbaserade metoder och kunskap, fokus på chefsnivå och ledning samt ambitionen att skapa långsiktigt hållbara resultat.

Projektet är baserat på lärdomar från det tidigare ESF-projektet Psykisk hälsa Arbetsliv som pågick perioden mars 2018 till och med februari 2020.

bottom of page