top of page
EU_flagga_EurSocfond_cmyk-arial_700.jpg

Psykisk hälsa Arbetsliv 2.0

Nyheter

Nytt poddavsnitt ute!

Minst hälften av alla sjukskrivningar grundar sig i någon form av psykisk ohälsa - och de fortsätter öka.

Men hur ska arbetsplatsen agera när en anställd drabbas? Vilka kunskaper och verktyg har chefer för att hantera situationer som uppstår på grund av psykisk ohälsa?

 

I det här avsnittet får du svar på dessa frågor av Lena Stenvall och Åsa Forssell, som utbildat närmare 600 personer i hur man ska tänka.

Podcast om psykisk ohälsa på arbetsplatsen

Om Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0

Psykisk Hälsa Arbetsliv 2.0 syftar till att rusta chefer och medarbetare på individ- och familjeomsorgen i Skellefteå kommun, Norsjö kommun, Arjeplogs kommun och Piteå kommun för att stärka möjligheten till ett hållbart arbetsliv samt tydliggöra helhetsgrepp och ledarskapets hälsofokus.

 

I ESF-projektet genomförs utbildningar, föreläsningar och handledning i ämnen kopplade till psykisk ohälsa med effekter på individ-, organisations-, och projektnivå. Arbetssättet präglas av ett förebyggande perspektiv, skräddarsydda insatser, evidensbaserade metoder och kunskap, fokus på chefsnivå och ledning samt ambitionen att skapa långsiktigt hållbara resultat.

Projektet är baserat på lärdomar från det tidigare ESF-projektet Psykisk hälsa Arbetsliv som pågick perioden mars 2018 till och med februari 2020.

bottom of page